Úvod

Výběr sekce
Nezávislé topení
Autor : Admin

Autor O.HilgerDůležitá upozornění
 • Topení nesmí býti nikdy používáno v garážích nebo jiných uzavřených prostorách.
  Pro nebezpečí požáru není dovoleno umisťovati v motorovém prostoru (případně v prostoru
  pro zavazadla) současně s topením lehce hořlavé látky (na př.: celuloid, filmy, olejem nasáklou
  čistící vlnu, apod.).
  Ani jiné hořlavé látky neumisťujte v blízkosti topení.
  Při vestavění topení v zavazadlovém prostoru je třeba dávat pozor, je-li vždy těsně uzavřena
  palivová nádrž, stejně jako kanistr s reservním palivem.
 • Při doplňování paliva a u čerpacích stanic je nezbytné topení vždy včas
  vypnout a to tak, aby automatický doběh byl skončen před vjezdem do prostoru
  benzínové stanice, určitě však nejpozději před začátkem vlastního doplňování paliva.
 • Ochranný spínač nesmí být nikdy používán k vypínání topení.
 • Topení se těžce uvádí do chodu, pokud je ještě teplé. Proto doporučujeme při potížích
  s nastartováním topení několik minut větrati v poloze tlačítkového spínače "Větrání" a teprve potom přepnouti spínač na druhou polohu "Topení".
 • V případě, že po automatickém doběhu zařízení je cítit že topení ještě pracuje,
  je třeba několik minut větrati v poloze tlačítkového spínače "Větrání".
 • V případě stojícího vozidla se stále zapnutým topením může za určitých povětrnostních
  podmínek dojíti k nasávání škodlivých výfukových plynů z prostoru pod vozidlem. Dojde-li k
  tomuto případu je nezbytné vnitřek vozidla řádně vyvětrat.
 • Používání topení k jinému účelu je zakázáno.
 • Pokud si vestavění topení provádí zákazník sám, musí si nechat přezkoušet pověřenou opravnou
  správnost jeho montáže a funkce, což opravna potvrdí v záručním listě. Jinak nemá zákazník
  právo na záruku.


  Technická data
  Výkon topení - 1200 kcal/hod.
  Palivo - benzin bez oleje
  Spotřeba paliva - 0,14 kg/hod.
  Provozní napětí - 6 nebo 12 V
  Spotřeba el. energie - 25 W - trvale
  Spotřeba el. energie při žhavení - 100 W - krátkodobě
  Ohřátí vzduchu v topení - o 70 °C
  Účinnost - 86 procent
  Váha topení bez nádrže - 3,3 kg

 • Zapalování, doběh a ochranný spínač jsou ovládány automaticky. Ochrana proti přetopení
  je zajištěna tavnou pojistkou.
 • Uvedená technická data a vyobrazení jsou nezávazná a výrobce si vyhrazuje právo jejich
  změn podle vlastního uvážení.


  Obsluha
 • Zapnutí topení:
  Při prvním uvedení topení do chodu zapněte nejprve ochranný spínač.
  Větrání: Tlačítkový spínač vytáhněte do první polohy. Ventilátor nasává čerstvý vzduch.
  Topení: Tlačítkový spínač vytáhněte do druhé polohy. Tím jsou připojeny palivové čerpadlo
  a žhavící svíčka. Po několika vteřinách se rozsvítí kontrolní svítilna a ukazuje tím, že
  topení je v provozu a žhavící svíčka odpojena.
 • Vypnutí topení:
  Tlačítkový spínač uveďte do výchozí polohy.
  Přibližně po 1 minutě se topení vypne automaticky. Přitom zhasne kontrolní svítilna,
  čímž ukazuje, že skončil doběh.


  Údržba
  Po delší provozní době (cca 500 - 600 hod.) doporučujeme vyčištění topení od usazených zplodin
  hoření. K tomu je třeba odmontovat ventilátor s motorem od topného zařízení.
  Vyšroubujte držák trysky a vyjměte hořák, který vyčistěte jemným drátěným kartáčem. Výměník
  vyčistěte od zplodin hoření profouknutím stlačeným vzduchem.
  Potom upět topení smontujte.
  Žhavící svíčku doporučujeme občas vyšroubovati a očistiti velmi jemným drátěným kartáčkem.
  Ložiska elektromotoru naplňte po cca 500 provozních hodinách novým ložiskovým tukem,
  očistěte kolektor elektromotoru a vyměňte opotřebené uhlíky.
  Důležité upozornění:
  Udržujte v čistotě od oleje volně průchodné a od ostatních vnějších usazenin výfukové potrubí
  a hrdlo vytápěcího vzduchu.


  Poruchy a jejich odstraňování  ZávadaPříčinaOdstranění
  Topení nelze uvést do chodu.Palivové čerpadlo nepracuje. Přezkoušejte připojení kabelu, tavnou pojistku, případně nastartujte motor vozidla
  Přerušený přívod paliva. Přezkoušejte zda se palivo vrací potrubím pro přebývající palivo - pročistěte palivová
  vedení a trysky.
  Zanesený filtr palivového čerpadla. Profoukněte stlačeným vzduchem palivový filtr.
  Vadná žhavící svíčka. Žhavící svíčku přezkoušejte, v případě potřeby vyměňte.
  Nízké napětí akumulátorové baterie, takže žhavící spirála žhaví málo. Nastartujte motor vozidla, aby k přezkoušení bylo k dispozici dostatečné elektrické
  napětí. Je-li to nutné akumulátorovou baterii vymontujte a nechte dobýti.
  Topení se samo vypíná. Nedostatečná dodávka paliva. Jako při "Topení nelze uvést do chodu".
  Nedostatečný výkon topení. Nedostatečná dodávka paliva, zanesené trysky. Vyčistiti palivové potrubí, trysky a palivový filtr.
  Palivové čerpadlo pracuje rychleji než normálně. Netěsné palivové potrubí, nebo ventily čerpadla. Přezkoušeti spoje palivového potrubí.
  Vzduchové bubliny v palivovém potrubí. Palivové potrubí odvzdušnit.
  Topení "kouří". Výfukové potrubí zaneseno. Vyčistiti výfukové potrubí.
  Špatný směšovací poměr spalovaného paliva a vzduchu. Pouze odborný servis.
  Nízké otáčky motoru ventilátoru - Ventilátor dodává málo vzduchu. Přezkoušeti motor ventilátoru, očistiti kolektor el. motoru, v případě potřeby vyměnit
  uhlíky.
  Doběh topení není ukončen cca po 1,5 min. po vypnutí. Zařízení ovládající mikrospínač (seřizovací šroub) není správně nastaven. Seřizovacím šroubem otáčeti tak dlouho, až dojde k sepnutí kontaktu mikrospínače.
  Kontrolní svítilna se rozsvítí později než 30 sec. po slyšitelném zahájení spalování. Seřizovací šroub mikrospínače není správně nastaven. Seřizovacím šroubem mikrospínače otáčeti poněkud vlevo.
  Topení se v provozu samo vypíná.
  Závada jako při:
  "Topení nelze uvést do chodu"
  "Topení se samo vypíná"
  "Nedostatečný výkon topení"
  Špatný směšovací poměr spalovaného paliva a vzduchu. Ventilátor demontovat a povoliti zajišťovací matici regulačního šroubu hořáku.
  Šroubovákem otáčeti regulačním šroubem vždy o 1/2 otáčky tak dlouho, dokud nebude dosaženo
  uspokojivé funkce. Pak dotáhnouti zajišťovací matici.


  Fotky :

  
uploadováno 03.02.05 - 22:53.28 
uploadováno 03.02.05 - 22:53.28 
uploadováno 03.02.05 - 22:53.28 
uploadováno 20.10.05 - 15:12.14

  Komentáře :

   
  23.04.20 - 12:41 Matouš Č. [odepsat]
  To Pavel JHB: Dík

   
  19.04.20 - 09:20 Pavel JHB [odepsat]
  To Matouš Č.: libovolnej velkej mikrospínač, hledej typ s co nejmenším krokem.

   
  15.04.20 - 10:48 Matouš Č. [odepsat]
  Dobrý nedoporučí mi někdo spínač čerpadla,ventilátoru,žhavičky? Už hodně dlouho ho hledám a nic.

   
  18.03.15 - 22:21 Saurus [odepsat]
  Ahoj nutně scháním někoho kdo udělá ovládání Bufíku ,nemám k němu tu kabeláž a ovládání.

  Děkuji

   
  14.01.13 - 12:18 Marek P. [odepsat]
  Prosím kdo poradí jak opravit čerpadlo na bufika. Slyšel jsem že se membrána dá nahradit s Wartburgu

  Poradí někdo jak, popřípadě fotku jak to vyřešil.

   
  19.10.09 - 20:19 magor-no1 [odepsat]
  [e-mail][ICQ]
  potřeboval bych poradit , upadla my tepelná pojstka a roztavila se , čím ji mám nahradit , děkuji

   
  4.02.09 - 15:13 Sany [odepsat]
  To JirkaJirka: a fungujou ventilky? mohlo by to bejt tím, že kdyby nefunfovaly, tak by při utažení neměl tlak kam unikat a čerpadlo by nemělo dost ,,síly" na vytlačení tlaku nikam, takže bych zkusil proveřit ty ventilky zda pracují jak mají

   
  3.02.09 - 20:59 JirkaJirka [odepsat]
  Ahoj,mám problém s čerpadlem na tomto bufíku...když je utaženo všech šest šroubů kolem membrány, tak po přivedení napětí na kontatky se membrána nehýbe, čerpadlo nepracuje. Když ty šrouby povolím,tak funguje....Dělá Vám to taky? Vše je zkoušeno nasucho, ale nemyslím že by to bylo jiné s benzínem a na 12V motobaterii...

   
  9.04.08 - 21:55  [odepsat]
  To D-D-D: Na ovládanie bufíka dokonca stačí len jedno miniatúrne tlačítko a kontrolka, ako to mám riešené ja. Buf je namiesto studenej rúry, pri potiahnutí modrého tiahla otvorenie klapky zopne spínač na ventilátor - buf v režime fúkania zimy. Po podržaní tlačítka sa zopne žhavič, elmag. ventil pustí benál zo spádovej nádržky a keď to fičí, zasvieti kontrolka, pustíš tlačítko a všetko okrem žhavky drží na termostate. Keď chceš vypnúť, zavrieš klapku (miešacia komora má aj na studenej strane odfukovací otvor, ako má origo len teplá strana), tým odstavíš benál, ventilátor ide kým ho nevypne termostat.

  Quadratisch, praktisch, gut - Rittersport!

   
  8.04.08 - 12:54 Hnátos [odepsat]
  To šedý vlk: jakěj vlk woe???????? ses zapařil někde???????????? že máš vlka nebo co.

   
  8.04.08 - 10:27 KurvikCv [odepsat]
  To šedý vlk: a já si říkal kdo to píše

   
  8.04.08 - 09:59 Sany [odepsat]
  To D-D-D: vydrží to i obyčejnej, na tom mym je napsaný 12A a pohoda, on totiž těch 20A nespíná, jen jím procházej, takže mu to navadí

   
  8.04.08 - 09:27 D-D-D [odepsat]
  To šedý vlk: Takže by ta pojistka stačila, ne? A příp. tedy libovolný menší a kulturnější vypínač? Ale ono jich asi moc 20A nesnese, že? Asi bude nejlepší nacpat ho někam v dosahu pod přístrojovku.
  Mimochodem: gratuluji k novému jménu.

   
  8.04.08 - 06:19 šedý vlk [odepsat]
  To D-D-D: Pojistný spínač se při provozování topení nijak nepoužívá.Slouží pouze v případě jakékoliv poruchy k rychlému odpojení zdroje proudu.Nemusí být nutně ani na panelu.

   
  7.04.08 - 21:55 D-D-D [odepsat]
  Zajímalo by mne, zda má pojistný spínač i jinou funkci, než pojistnou (samozřejmě, jak vyplývá z názvu i spíná, ale to by snad zastal tažný vypínač...) a zda by tedy nebylo možné jej nahradit pojistkou příslušné síly. Pak by k ovládání topení stačil tažný dvoupolohový spínač (+ kontrolka).
  Děkuji předem za odborné názory.

   
  2.12.07 - 16:03 Tomas [odepsat]
  [www]
  jake je zakladni nastaveni serizeni vzduchu-benzin? nejak mi neche bufik chytit,a uchlastava se,kdyz z nej vyleju benzin,a po chvil to zapnu,tak to chytne,ale potom to zdechne.odpor,zhavici svicka,a filtry jsou OK.

   
  23.11.06 - 10:24 VLASTA20 [odepsat]
  [e-mail]
  Ahoj trabíci,prosím kde by se dalo sehnat 12V topení a za jakou cenu-sháním nutně.Předem díky VLASTA

   
  5.09.06 - 11:16 Petr V. [odepsat]
  To Pavel: nějakou dobu vydrž. Pokud nebude nikdo chtít celej můj vůz,kterej prodávám, tak jej začnu rozebírat a rozprodávat. Tam mám bufik komplet 12V. Možná budou i 2 na prodej

   
  5.09.06 - 10:09 šedý vlk [odepsat]
  To Pavel: Počítej nejméně 1000Kč.

   
  5.09.06 - 08:03 majatrabi [odepsat]
  [e-mail][www][ICQ]
  To Pavel: Hledej v inzerci a na netu. Občas se tam něco objeví. Jeden se prodával na srazu ve Vrbně.

   
  1.09.06 - 22:15 Pavel [odepsat]
  [e-mail][www]
  Hoj to topení se mi líbí kde ho sehnat a zakolik dík Pavel

   
  27.01.06 - 13:06 Tommy FORSAGE [odepsat]
  To krf: Zkus to a pak napiš kam a jak jsi ho umístil

   
  27.01.06 - 12:43 krf [odepsat]
  [e-mail][ICQ]
  Muzu pouzit bufika do favorita a muzu pouzit velkou benz. nádrž auta? diky za reakce ... btw. nemate nekdo ten vypinac na prodej? :-)

   
  17.11.05 - 19:56 Killer Koly [odepsat]
  To Petr V.: ten vyfuk bych mozna nekde mel

   
  26.10.05 - 11:38 Petr V. [odepsat]
  Tak už jsem na to přišel. V nádržce nebylo udělané odvětrávání(jsem si toho nevšiml). Při prvotních zkouškách po koupi jsem v ní měl jen trochu speciálu a to bylo dobré.Natankoval jsem plnou a už to nechodilo. Náhodou jsem pak odšrouboval víčko a hned se to rozjelo.Asi se přebytek paliva nemohl dostat zpět do nádržky a o to víc šel do spalovací komory a tudíž tam na toho víc benzínu bylo málo vzduchu. Stačilo tedy udělat malou dírku do víčka. Dnes musím ještě udělat nový výfuk.Ten jsem nesehnal a tak mám jen hadici k vlaštovce, ale když stojím,tak se nasává smrad. Protáhnu ho až někde k zadnímu tlumiči.

   
  21.10.05 - 22:50 Petr V. [odepsat]
  A ještě něco. Pokud v době,kdy začíná scípat přepnu na větrání(vypnu čerpadlo), tak podle zvuku hoření bych řekl,že se to topení víc rozhoří - do doby než vyhoří zbytek paliva.Takže bych řekl, že při provozu tam mám hodně benzínu a málo vzduchu. Prostě plamen se neudrží. Takže co s tím? Jestli nikdo neporadíte,asi budu muset dát větřák přes nějakou hadici a do ní udělat dírku pro šroubovák a za chodu zkusit poštelovat ten směšovák.

   
  21.10.05 - 21:28 Petr V. [odepsat]
  Já se taky ne a ne pořádně domluvit s bufikem. Po nažhavení běží asi 2 minuty,pak začne "dejchat" a scípne úplně. 6havka dobrá,trysky čisté ,všechno vyčištěné... Vypadá to jako špatnej směšovací poměr vzduchu a paliva.Asi před koupí do směšováku bylo hrabáno(byla povolena i ta kontramatka), tak nevím jak to nastavit - z čeho vycházet. Kdo máte bufíka a štelovali jste to , poraďte

   
  20.10.05 - 22:42 pepíno Kopřiva [odepsat]
  [e-mail][www][ICQ]
  mám problém s čerpadlem benz.když jsem ho chtěl spustit poprví když jsem ho održel tak nešlo jakmile jsem povolil těch 5-6šroubků oklo tak jde čím by to mohlo být nevýte dík pepíno

   
  19.10.05 - 11:37 Štěpán [odepsat]
  [e-mail]
  To Petr V.: Díky ten odpor jsem už vyřešil,větrák taky nějaký seženu,ale to čerpadlo muže být s ostříkovačů?nabo jaky čerpadlo s 1203?Poslal by jsi mi prosím schéma toho vypínače?jak to v něm chodí?zkusil bych ho nějak nahradit,ale potřebuju vědět jak se to v něm propojuje na jednotliví polohy.Díky prosím napiš mi odpověd na e-mail:tichy.stepan@sezanm.cz

   
  18.10.05 - 14:50 Petr V. [odepsat]
  To Štěpán Tichý: hlavně se podívej jestli máš na 12V motorek ventilátoru. Ten odpor je jen pro žhavící svíčku.Odpor jde velice těžko změřit. 00nic ohmů a protéká jím asi 17ampér.Je to pár závitů velice tlustého odporového drátu.Čerpadlo třeba ze Škody 1203. Nejhorší je nahradit ten vypínač.I já jsem sehnal bufíka bez něj. Ale jsem elektrikář,tak jsem si ho poskládal z 3fázového vypínače VS16 (ukecej nějakého elektrikáře ve tvém okolí)(mě ne ).

  [1-30]   [31-49]   

  Přidat nový komentář
  Přidávat komentáře mohou jen registrovaní uživatelé !


  Autoklub Trabant Brno
  © 2005-2020 by Martin, sponzored and managed by Tomáš
  Prosím o dodržování pravidel stránek.
  loadtime : 1.032717, 19.09.20 - 18:48:25, uptime : 237 dnů 14 hod 21 min, volné místo : 7219 MB
 • <- únor
  2020
  ->
  Po Út St Čt So Ne
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  

  Volby
  Přihlásit se

  Přihlášení lidé
  nikdo tu není