Úvod

Výběr sekce
Čerpadlo chladící kapaliny W 353.
Autor : wartas


POPIS ČERPADLA

Čerpadlo je uloženo v hlavě válců»Hřídel "4",poháněný řemenicí,je uložen ve dvou kuličkových ložiskách "9"(velikost 6301).Jedno z. těchto ložisek na straně čerpadla vidíte v našem řezu čerpadlem,obě z ložisek pak na obrázku katalogové tabulky hlavy válců pod pozicí 5.
Na obou stranách ložiska u čerpadla jsou vloženy příložkové kruhy "18" a "19",které uzavírají tukovou náplň v ložisku.Ložisko a příložkami je v tělese čerpadla zajištěno pružným kroužkem „20".O vnitřní kroužek ložiska se opírá vnitřní pouzdro "10",opřené druhou stranou o lopatkové kolo "8",0 druhou čelní plochu náboje kola se opírá vnější pouzdro "11",na jehož vnější čelo dosedá náboj ventilátoru *7",uložený na drážkovém konci hřídele.Celá tato sestava je stažena maticí "22" s podložkou "24" a vějířovitou pojistnou podložkou "23*.
Pracovní prostor lopatkového kola "8" je proti prostoru ložiska těsněn vnitřní ucpávkovou membránou "15",proti prostoru na stranu ventilátoru vnější ucpávkovou membránou "16"0
Pracovní prostor čerpadla je tvořen tělesem "2*,sešroubovaným pomocí čtyř šroubů se zapuštěnou hlavou s vlkem *3"*Mezi obě tyto části je vloženo těsněni "6",oboustranně potřené těsnicí hmotou,Oba tyto díly takto tvoří jeden celek,který se nerozebírá a který je pěti šrouby M 6 se šestihrannou hlavou přitažen k přírubě čerpadla na hlavě válců.
Do tohoto přírubového spoje je opět vloženo těsnění "5"» oboustranně potřené těsnící hmotou.Na nejvyšším místě čerpadla je umístěn odvzdušňovací šroub "21",sloužící k odvzdušnění čerpadla při plněni chladícího systému kapalinou,(Viz popis výměny chlad.kapaliny v kapitole 8 -bod 16 Techn.zpráv).
V prostoru mezi kuličkovým ložiskem "9* a vnitřní ucpávkou "15" jsou vyvrtány dva otvory (jeden shora a druhý zdola - označené na výkrese řezu šipkami).Tyto otvory slouží pouze k tomu,aby při poruše vnitřní ucpávky tudy odtékala chladící kapalina a nedostala se tak do ložiska. (Poznat Mylně se používá hořejší otvor pro údajné přimazáváni ložiska,Jak vidíte z obrázku nemůže se olej do ložiska dostat a spodním otvorem odtéká ven).

MEMBRÁNA

Je to axiální třecí ucpávka,jejíž konstrukce zajišťuje prakticky hermetické utěsněni vodního prostoru s dlouhou životností,nebol opotřebeni třecích těsnících ploch je minimální a nemůže být příčinou netěsnosti.Netěsnost vznikne prakticky pouze při porušeni celistvosti grafitového třecího kroužku.Na nosné trubce "b" je navlečen pryžový prstenec "c",ve kterém je uložen třecí grafitový kroužek "a".Na pryžový prstenec "c" doléhá pružná kovová membrána "d" z nerezavějícího materiálu,za kterou jsou vloženy dvě pryžové těsnicí membrány "e".Tato sestava je uzavřena kovovým opěrným kroužkem "h".Rozehnutim konce nosné trubky je pak celá membrána sevřena v jeden pevný celek.
Ten je vložen do kovového obalu "k",ve kterém je pevné sevřen rozehnutim okraje obalu přes závěrný kroužek "g".Mezi opěrný kroužek "h" a stěnu obalu "k" je vložena přítlačná pružina "i".Na obvodu největšího průměru obalu je navlečen pryžový prstenec "f",který zajišťuje vnější utěsnění membrány.Celá těsnící membrána je tedy pevně uložena v tělese čerpadla.Třecí grafitový kroužek doléhá axiálně na rotující ocelový kroužek na lopatkovém kole čerpadla.Tím je zamezeno unikání kapaliny z pracovního prostoru čerpadla.
Zde je třeba poznamenat,že u motorů W 312 a u prvních sérií W 353 nebyla těsnicí membrána jako kompletní jeden díl,uzavřený do kovového obalu,jak je kresleno na připojeném řezu čerpadlem*Je proto možné,že někteří majitelé W 353 z roku 1966 se s touto původní ucpávkou setkají.Zde tvoří ucpávkový vyměnitelný celek pouze vlastní membrány d,e s grafitovým kroužkem "a" a opěrným kroužkem "h" na nosné trubce "b".Membrána je vložena do tělesa čerpadla a tam upevněna těsnící příložkou a pružným zajišťovacím kroužkem v drážce.Tato membrána není tedy v kovovém obalu a proto pružina "i" se vkládá samostatně.Pružina "i" se opírá o opěrný kroužek "h" a uzavírací víčko "17“.0ba typy membrán jsou v prodeji Mototechny.Při objednávání je nevhodnější přiložit nákres,nebo vzorek.

PORUCHY A OPRAVY

čerpadlo,ani kuličková ložiska nevyžadují žádnou údržbu.Ložiska jsou opatřena trvalou tukovou náplní,kterou není třeba doplňovat. Nejčastější poruchou bývá netěsnost vnější membránové ucpávky 16.Kapalina pak proniká na stranu ventilátoru,kde viditelně uniká ven.V tom případě je nutno vnější ucpávku vymínit.Za tím účelem není nutno demontovat hlavu válců. Postup práce je následující:

1.) Vypouštěcími ventilky vypustíme chladicí kapalinu z chladiče i z bloku motoru do připravené čisté nádoby,o obsahu cca 7 litrů.Při tom vyšroubujeme zátku chladiče (pozor na její pomačkáni,je vylisována z plechu),otevřeme průtok kapaliny topením a asi o 2 otáčky vyšroubujeme odvzdušňovací šroubky na čerpadle a na topení. Poznámka: Šroubek topeni je umístěn těsně před výměníkem na přívodu
teplé vody topeni.Při vypouštění kapaliny z chladicího systému je nutno otevřít nejen kohoutek na bloku válců (pod výfukovými hrdly blíže u chladiče),ale také kohoutek přímo na spodní části chladiče*

2.) Od chladiče odpojíme pryžové spojovací hadice po uvolněni páskových spon,

3.) U motorů W 353 (45 HP) uvolníme a sejmeme drátěné spony s pružinami, upevňující koženkovou manžetu vodícího kruhu.Manžetu stáhneme z chladiče*

4.) Vyvěsíme pružiny,upevňující chladič k rámu a chladič vyjmeme.

5.) Uvolníme a vyšroubujeme matici "22" a "24" (viz řez čerpadlem).

6.) Páčením dvěma šroubováky,zasunutými mezi čerpadlo a náboj ventilátoru, stáhneme ventilátor s hřídele<,

7.) U motoru W 353 (45 HP) je na opracovaném povrchu čerpadla,označeném na výkrese řezu písmenem "A." nasazen vodicí kruh,který stáhneme po uvolněni jeho svěracího šroubu.
U motoru W 353»1 (50 HP) toto odpadá,neboť vodicí kruh je vytvořen přímo na ventilátoru.
8.) Šroubovákem vypáčíme a sejmeme plechové víčko 17.

9.) Vyjmeme vnější pouzdro "11".

10.) Z čerpadla vyjmeme těsnící membránu "16".

11.) Odkrytý prostor vyčistíme a vytřeme do sucha.Otřeme i čelní těsnící plochu ocelového kroužku "13",nalisovaného na náboji lopatkového kola.Pokud máme,potřeme tuto plochu kroužku práškem MOLYKA.

12.) Vložíme novou těsnící membránu a vše opačným postupem zase smontujeme „Při montáži nové těsnící membrány dbejte na to,aby se při zasouvání membrány neshrnul vnější pryžový prstenec "í" (na obrázku řezu označen šipkou)„Membrána by pak netěsnila.Aby zasouvání bylo usnadněno,potře té si dutinu v čerpadle slabě tukem.
Při poruše vnitřní ucpávky,kdy kapalina uniká spodním odpadovým otvorem (označen šipkou) je postup práce obdobný.Navíc je třeba provést následující :

1.) Vyšroubujeme pět šroubků U 6 se šestihrannými hlavami a opatrně sejmeme těleso čerpadla s víkem.Někdy je těsnění ."5" silně slepeno těsnící hmotou. Musíme opatrně oklepat těleso čerpadla gumovou nebo dřevěnou paličkou,až se slepení uvolní.Nepoužívejte páčení šroubovákem mezi těsnící plochy.Mohly by se poškodit a spoj by potom netěsnil!

2.) Stáhneme lopatkové kolo čerpadla,které osušíme a očistíme,prohlédneme těsnící plochy nalisovaných kroužků "12" a "13" nejsou-li poškozeny a potřeme je práškem MOLYKA.

3.) Vyjmeme těsnící membránu,její prostor vysušíme a vyčistíme.

4.) Zpětné montáž probíhá opačným způsobem.Navíc musíte koupit těsnění "5".Před jeho nasazením však musíme důkladně očistit obě dosedací plochy spoje od zbytků starého těsněni a zaschlé těsnící hmoty (nejlépe seškrábat a to velmi opatrně a přetřít jemným smirkovým plátnem,) Jako těsnící hmotu používáme "Hermetic" neb podobný přípravek.

Poznámka: Pokud by byla nutná výměna kuličkových ložisek,přečtěte
si o tom v Techn.zpr.ročník 1970,str.l3 až 15»nebo si vyžádejte výpis postupu.
I v tomto případě se v.Sak snažte provést opravu raději bez sejmutí hlavy válců.Často se totiž stává,že po opětném namontování dělící rovina hlavy netěsní,kapalina vytéká a nepomůže ani další výměna těsněni,nýbrž rovinu hlavy je nutno přerovnávat frézováním,či broušením neb lapováním.
V nouzi lze takové přerovnání provést lapováním tj.kruhovými pohyby na rovné litinové,ocelové či skleněné desce potřené.brusnou pastou zabrušujeme plochu hlavy tak dlouho,až je celý povrch matný bez ne— vybroušených ostrůvků.
Netěsnost hlavy,příp.její deformaci můžete zavinit tím ,že při výměně těsnění za nové,nedotahujete přitahovací šrouby hlavy ve správném sledu (jak je popsán na obr.na straně 14 Techn.zpráv)a nesprávným dotahovacím momentem.
Řešit utěsněni hlavy pomoci těsnicích, hmot se nedoporučuje a není technicky vhodné.

Autoři:Jiří Snížek - Jar. Hoďánek


Fotky :

Hlava mororu
uploadováno 08.11.08 - 11:54.14 Pumpa
uploadováno 08.11.08 - 11:55.04 Text
uploadováno 08.11.08 - 11:58.26

Komentáře :

K tomuto článku nejsou žádné komentáře


Přidat nový komentář
Přidávat komentáře mohou jen registrovaní uživatelé !


Autoklub Trabant Brno
© 2005-2020 by Martin, sponzored and managed by Tomáš
Prosím o dodržování pravidel stránek.
loadtime : 0.082390, 14.07.20 - 01:26:16, uptime : 169 dnů 20 hod 59 min, volné místo : 7925 MB
<- červenec
2020
->
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Volby
Přihlásit se

Přihlášení lidé
nikdo tu není