Úvod

Výběr sekce
Seřízení předstihu stroboskopem
Autor : Jenik 601

U motoru Trabant se obtížněji nastavuje zcela přesně a souhlasně předstih u obou válců, vzhledem k použití samostatných přerušovačů. Popsaný postup využívá stroboskopického efektu a umožní nastavit naprosto shodný předstih u obou válců.

Princip je následující:
Světelný záblesk stroboskopu osvětlí na řemenici klikového hřídele rysku, označující správný předstih.

Postup při seřizováni:
Nejprve očistíme řemenici na klikovém hřídeli a bílou barvou označíme tečku v místě rysky, a to pro oba válce. Tato ryska označuje již z továrny základní předstih 24°. Při pístu v HÚ je ryska asi 30 mm nad dělící rovinou dolní a horní části klikové skříně. Dále seřídíme největší vzdálenost kontaktů obou válců na 0,4 -0,05 mm. Nyní zapojíme stroboskop. Seřizování začínáme u l. válce. Natočíme motor, který pracuje na oba válce a zvýšíme otáčky asi na 2000-3000/min. nejlépe podložením regulačního šroubku klapky. Uchopíme stroboskop a přiblížíme jej na několik cm od řemenice a kontrolujeme polohu bílého bodu proti dělící rovině skříně. Je-li bílý bod výše, tj. ve směru otáčení motoru, je předstih menší a naopak.
Podle zjištěné chyby opravíme polohu základní destičky, držené dvěma šrouby a maticí M4. Po dosažení správné polohy postupujeme shodně u II. válce a chybu opravíme pootočením pomocné destičky s kontakty II. válce.

Pro omezení chyby při pozorování dělící roviny je výhodné připevnit na plošku spodní poloviny klikové skříně vhodně naohýbaný drát, který dosahuje až k vnějšímu obvodu řemenice a tvoří tak rovinu, která je shodná s rovinou plošky. Jeho konec můžeme taktéž natřít na bílo.

Seřizování je nutno provádět na odstíněném místě, bez přímého osvětlení lampou, aby záblesky stroboskopu nebyly potlačeny.

Kontrola po delším provozu:
Při kontrole předstihu po delším provozu postačí pouze vytočit kola doprava, zapojit stroboskop, nasunout přípravek ze svařovacího drátu a pozorovat polohu bílého bodu. Opravu provádíme za chodu pouze seřízením kontaktů. Základní seřízení destiček neměníme, protože předstih se změnil, buď opálením kontaktů, nebo obroušením dosedací plošky pohyblivého kontaktu o vačku. Pokud jsme poprvé pracovali přesně, musí být vzdálenost mezi kontakty opět 0,4 mm,

Uvedený postup lze použít i pro jiné motory, ale je nutno vzít v úvahu systém regulace předstihu.

Poznámka1:
Kdo nevlastní stroboskop, který umožňuje pracovat bez odpojení funkce příslušného válce, může zhotovit jednoduchou pomůcku. Tu připojí paralelně pomocí krokosvorek k zapalovací cívce měřeného válce. Nutno propojit vývod 1 s 1 a vývod 15 s 15. Stroboskop se pak připojí na vysokonapěťový okruh pomůcky.

Potřebujeme:

1x funkční zapalovací cívku
1x multimetr s funkcí měření odporu
1m dvojlinky o průřezu alespoň 2x1mm
2x krokosvorku různé barvy
2x kabelové očko, nebo plochý faston, dle kontaktů cívky
1x rezistor, jehož hodnotu určíme dále o dostatečném ztrátovém výkonu

Postup výroby:
Odpojíme jednu zapalovací cívku na autě a pomocí multimetru zjistíme odpor mezi vývody 1 a 15. Tento vynásobíme třemi a získáme hodnotu, na kterou upravíme odpor pomocí předřadného rezistoru zapalovací cívky přípravku. Tento odpor bude sériově s cívkou přípravku. Zvětšení celkového odporu cívky přípravku je nutné proto, že jinak dochází k nadměrnému jiskření přerušovače následkem vyššího proudu, z důvodu paralelního zapojení cívky přípravku a cívky na vozidle měřeného válce.
Nyní propojíme cívku přípravku s dvojlinkou pomocí oček nebo faston-ů a do jedné větve dvojlinky zařadíme určený odpor, aby celkový odpor přípravku byl roven přibližně trojnásobku odporu cívky auta viz. předchozí odstavec. Na druhý konec dvojlinky připojíme krokosorky a poznačíme na ně, se kterým vývodem cívky jsou spojeny.


Poznámka 2:
Přikládám inspirativní konstrukci "Paltestu". Umožňuje měření úhlu sepnutí kontaktů, otáček 2T motoru, otáček 4T čtyřválce, napětí do 10V, napětí do 20V a obsahuje navíc LED stroboskop. Celek je sestaven ze šuplíkových zásob a jsou využity běžně dostupné součástky.

Popis zapojení:
Signál z přerušovače resp. ze zapalovací cívky je veden do vstupního obvodu, kde je upraven nejprve pomocí Zenerovy diody na velikost napětí max. 4,7V (dle velikosti Zenerova napětí) a dále postupuje přes dělič R2 a R3 a integrační kondenzátor C2 na bázi tranzistoru T1. Kombinace T1 a T2 tvoří tvarovací obvod. Dále je obdélníkový signál veden přes R5 a trimr R14 k ručkovému měřicímu přístroji. Nastavení úhlu sepnutí se provede bez připojeného vstupního signálu a to tak, že se na měřicím přístroji trimrem R14 nastaví maximální výchylka. V provozu je pak výchylka úměrná úhlu sepnutí kontaktu přerušovače, respektive vzdálenosti kontaktů přerušovače. Tím vyloučíme při nastavování vzdálenosti kontaktů přerušovače vliv opálení kontaktů (pecky a kráteru). Tedy již nejsou potřeba lístkové měrky.

Pro korektní funkci stroboskopu je nutné odstranit napěťové zákmity vznikající na zapalovací cívce. K tomu slouží oddělovací stupeň s tranzistory T3, T4, T5. Po rozepnutí kontaktu přerušovače (dochází k přeskoku jiskry na svíčce) dojde otevření tranzistoru T4 a přes derivační člen C3, R11 se přenese spouštěcí impuls na monostabilní klopné obvody IC1A, IC1B a IC2 tvořené časovači 555 respektive 556. IC1A aktivuje po dobu cca 5,5ms tranzistor T5 a tím dojde k zamaskování zákmitů. V tutéž chvíli je také sepnut výstup IC1B na dobu cca 0,1ms. Přes tranzistor T6 je rozsvícena na stejnou dobu LED svítilna.

Otáčkoměr je tvořen monostabilním klopným obvodem IC2. Je spouštěn společně s IC1A a IC1B. Výstup IC2 je veden přes integrační článek R22, C14 a trimr R15 (R16) k ručkovému měřicímu přístroji. Napětí na C14 je úměrné otáčkám motoru. Nastavení se provede buď s použitím přesného generátoru a nebo připojením střídavého napětí frekvence 50Hz na vstup CIVKA. Při 50Hz bude u dvoutaktního výstupu ukazovat měřicí přístroj 3000 ot/min a u čtyřtaktního výstupu pro čtyřválec 1500ot/min.

K měření palubního napětí ve dvou rozsazích jsou využity předřadníky tvořené trimry R18 a R19.

Měřicí přístroj je připojen k jednotlivým výstupům pomocí otočného přepínače. Byl použit měřicí přístroj ze šuplíkových zásob, jež má rozsah 1mA. Při použití jiného měřicího přístroje je nutné upravit hodnoty jednotlivých trimrů.

Celek je napájen síťovým transformátorem TR1, kde je sekundární napětí (zde konkrétně 9V) usměrněno diodovým můstkem B1, dále vyfiltrováno a stabilizováno pomocí monolitického stabilizátoru 7805 na 5V.

Celý "Paltest" je možno vyřešit i jinými způsoby, čili berte konstrukci jako inspiraci. Tak samo je možno konstrukci zjednodušit vypuštěním bloků, které nebudou využívány.Fotky :

stroboskop a přípravky
uploadováno 01.02.07 - 15:03.47 Schéma
uploadováno 28.07.10 - 10:46.01 Deska plošných spojů
uploadováno 28.07.10 - 10:47.51 Osazovací plán
uploadováno 28.07.10 - 10:48.25 Inspirace
uploadováno 28.07.10 - 10:55.01
Čelní panel
uploadováno 28.07.10 - 11:05.19 s LED svítilnou a sondama
uploadováno 28.07.10 - 10:57.55 Držák LED stroboskopu
uploadováno 28.07.10 - 10:59.15

Komentáře :

 
6.08.10 - 14:19 Jenik 601 [odepsat]
To BAd: Puvodne jsem chtel vse napajet z palubni site auta, ale jsem jeden z poslednich 6V mohykanu v beznem provozu... nicmene neni nic jednoduzsiho pripojit se za mustek pres diodu k palubni siti 12V

 
6.08.10 - 13:15 Jelen [odepsat]
To Jenik 601: Díky za odpověď. Ještě jedna myšlenka: Vzhledem k potřebě malého napájecího napětí pro LED svítilnu (oproti nutnosti 350V + zapalovací trafo na 4kV pro výbojku), by možná stálo za to, trochu upravit zapojení a mít možnost napájet přístroj přímo z palubní sítě auta, mohlo by se to někdy hodit...

 
6.08.10 - 11:08 Jenik 601 [odepsat]
To BAd: Právě tento problém jsem musel vyřešit. U času svitu cca 100us jsem vycházel z toho, že při 1600 ot/min je doba otočení klikového hřídele o 360 stupňů 0,036s. Chtěl jsem osvítit právě maximálně posun o 1 stupeň. Vyšší otáčky jsem již nebral jako rozhodující, protože v Trabantu odstředivý regulátor pracuje do cca 1300ot/min? a u Wartburga odstředivý regulátor předstihu vůbec není. Praktické zkoušky ukázaly, že je možno sledovat bod na řemenici i při vyšších otáčkách bez problému.

Ke svitu LED. Po připojení na 5V se ukázalo, že při tak malé střídě v nízkých otáčkách není osvit ideální. Se zvyšujícími se otáčkami problém začal logicky mizet. Při takovém impulsním zatížení LED zvládnou značné přetížení a proto byly připojeny přímo na cca 12V. Měřením bylo ukázáno ze spotřeba LED je v době svitu cca 1A. Když se vezme v úvahu, že svítilna obsahuje myslím 9 LED zapojených paralelně, vychází na jednu LED cca 0,11A. To se mi jeví jako akceptovatelné. Svit se v nízkých otáčkách zlepšil a použití je v garáži naprosto bezproblémové. Navíc podběh u Trabanta sám o sobě stíní. Nevidím problém v použití na nepřímo osvětleném místě. Na přímém sluníčku např. u Wartburga (kde není řemenice nijak zastíněna) už asi nebude svit ok, ale to ani s výbojkovým stroboskopem.

To HaD: Máš pravdu. Úhel sepnutí v % a stupních je zásadní rozdíl. Ocejchování měřidla je však možné v obém. Plná výchylka pak bude odpovídat buď 100% nebo 360stupňům. Převod mezi oběma variantami je možný pomocí trojčlenky. Doplním o tomto odstavec do článku a navíc bude vhodné celý článek zrevidovat.

 
5.08.10 - 22:04 Jenik 601 [odepsat]
Panove, zitra se k tomu vyjadrim. Ted jsem na mobilu a blbe se mi pise...

 
5.08.10 - 20:34 Jelen [odepsat]
To HaD: Mám podobnou svítilnu jako na té poslední fotce a vím, že svítí celkem dost. Tu co mám je na 4,5V (3x1,5V). Jak to osvítí ve dne a jen zábleskem (100us) si nedokážu úplně představit. Ptám se také proto, jestli to autor už náhodou neřešil. Ze schématu je vidět, že LED svítilna se připojuje bez odporu (přes T6) na 12V, takže to bude dělat asi slušný záblesky. Těch 12V tomu dá asi docela napít... Nejsem si jistý tak velkým proudem s ohledem na životnost. Vzhledem k tomu, že to je pulzně a nepoužívá se to každý den, tak to snad chvilku vydrží, ale nějaký odpůrek by tam asi neškodil...

 
5.08.10 - 17:31 HaD [odepsat]
To Jenik 601: Jen bych upozornil, že někdy se udává úhel sepnutí ve stupních a někdy v procentech a rozdíly jsou pak značné
To BAd: Nebál bych se toho, záleží na použitých LEDkách, i ty originál ve svítilně svítí celkem dost.

 
5.08.10 - 11:01 Jelen [odepsat]
To Jenik 601: Hezká konstrukce,v ypadá to moc pěkně, je vidět, že jsi si s tím vyhrál! Stroboskop s LED je fajn věc. Chtěl bych se zeptat: Není problém s malou intenzitou záblesků od té LED svítilny, když je v okolí hodně světla?

 
18.07.10 - 21:24 Jenik 601 [odepsat]
Přátelé, po nějaké době se vracím a přináším ověřené schéma měřiče úhlu sepnutí a LED stroboskopu. Celek se jednoduše zapojí na kontakt přerušovače repektive zapalovací cívku. Odpadá tak natáčení závitů kolem VN kabelu. Vše je postaveno ze šuplíkových zásob a proto se některá řešení co mne napadla musela upravit... Zatím to běhá jako prototyp. Zapojení je bohužel trošku složitější z důvodů odstranění zákmitů, které falešně spouštěly stroboskop a měření tak nebylo úplně uživatelsky přítulné. Časem dodám podrobný popis, včetně návrhu desky plošných spojů.

 
18.12.09 - 23:33  [odepsat]
Aj ja som si vyrobil jednoduchy stroboskop:

http://trabime.cz/okno.php?cesta=vase_vozy/id_1992/akt_3225&id=39203


pouzitie v praxi:

http://trabime.cz/okno.php?cesta=vase_vozy/id_1992/akt_3225&id=39206


Nastavoval som s nim tyristorove zapalovanie mojho Fortschritta, ( http://trabime.cz/trabi.php?id=3&aid=1992 ) aj kamaratovho Simsona. Asi by isiel aj na trabika s EBZA aj kladivkami.

 
22.06.08 - 17:37 Ondra Ptak [odepsat]
Stroboskob se hodi vzdy na serizeni auta, proto jsem hledal co nejednodussi a nejlevnejsi. Nasel jsem jedno schematko na sestaveni. Viz odkaz http://www.velorexy.cz/garaz/beton/betonecek/stroboskop-od-kutila-z-dilny-9 Cena se pohybuje kolem 150Kc. Dale jsem nasel prodejnu, kde maji stroboskop na 900Kc.

 
22.06.08 - 17:31 HaD [odepsat]
Jinou možností jak si vyrobit jednoduchý stroboskop je použití obyčejné doutnavky, jak to je provedeno u německého "měřáku" Autotest Electric. Doutnavku připojíme mezi karoserii (-) a kladívko. Při rozepnutí kladívka na něm vznikne po krátkou dobu napěťový impulz asi 100V. Ten stačí pro "zapálení" doutnavky, která krátce blikne. Nevýhodou tohoto velmi jednoduchého stroboskopu je slabý světelný záblesk, takže je potřeba pracovat téměř po tmě (což může být při neopatrnosti nebezpečné - ruce jsou blízko pohybující se řemenice, řemenu ap.). Další možností je namotat asi 20 závitů drátu kolem kabelu vedoucího od cívky ke svíčce. Jeden konec se připojí na karoserii, druhý na doutnavku a druhý vývod dotnavky také na karoserii. Závity na VN kabelu vytvoří jednoduchý transformátor, který napájí doutnavku. Toto zapojení by mohlo dávat silnější záblesky, ale nemám ozkoušeno. Při použití 2 doutnavek (na každý válec jedna) je možné sledovat přímo rozdíl v nastavení zapalování jednotlivých válců.
Z vlastní zkušenosti můžu seřízení stroboskopem jen doporučit. Na mém Trabantu zmizelo tzv. zvonění motoru (detonační spalování) při jízdě do prutkého kopce které se ozývalo i při pečlivém seřízení pomocí rozevíracího přípravku, nebo i bez něj na HU.
PS: Místo barvy na zvýraznění rysek na řemenici lze použít i úzký proužek samolepky, v nouzi třeba i z cenovky z lékárničky

[1-11]   

Přidat nový komentář
Přidávat komentáře mohou jen registrovaní uživatelé !


Autoklub Trabant Brno
© 2005-2020 by Martin, sponzored and managed by Tomáš
Prosím o dodržování pravidel stránek.
loadtime : 0.179055, 9.04.20 - 15:15:30, uptime : 74 dnů 10 hod 48 min, volné místo : 8148 MB
<- duben
2020
->
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Volby
Přihlásit se

Přihlášení lidé
nikdo tu není